Niepełnosprawni na rynku pracy – opinie po konferencji

0

W Łodzi już po raz trzeci odbyła się konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Należy jednak ubolewać nad tym, że po oddaniu głosu osobom
niepełnosprawnym podczas drugiej części konferencji, urzędników, którzy odpowiadają za realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, którzy chwilę wcześniej dyskutowali o realizacji projektów już nie było – podobnie jak przedstawicieli mediów.

Organizatorzy konferencji w Łodzi podjęli niełatwy temat i należy im za to podziękować. Z pewnością na uwagę zasługiwały wystąpienia reprezentantów studentów. Głos zabrał m.in. Filip Loba z Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów z Niepełnosprawnością, który przybliżył
informacje ważne dla studentów. Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym – jak było, jest i będzie, czyli prace nad ustawą” przedstawił z kolei przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Wystąpienia studentów odbywały się po pierwszym panelu dyskusyjnym i oficjalnych
wystąpieniach mi.n. urzędników, którzy po wygłoszeniu swoich kwestii i zakończeniu pierwszej części – wyszli.

Tymczasem w raportach, których wyniki opierają się na badaniach jakościowych krytycznie ocenia się działalność samorządów na rzecz
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, urzędy raczej nie wychodzą z własnymi inicjatywami, nie finansują działań, a liczą na dofinansowanie ze środków publicznych. Jak pokazują wyniki badania Gmino Jaka Jesteś województwo łódzkie wypada pod tym względem gorzej na tle całego kraju. Pomoc samorządów gminnych jest raczej bierna i ogranicza się do pomocy finansowo-materialnej. Bardzo rzadko pojawiają się aktywne inicjatywy zmierzające do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Podziel się

O autorze

Comments are closed.