Podsumowanie działań WRZESIEŃ 2016

0

W ostatnich dniach na terenie trzech pierwszych powiatów województwa łódzkiego zorganizowano działania prewencyjne pod nazwą Wrzesień 2016. Zaangażowani zostali funkcjonariusze z komend policji w Łowiczu (23 września), Rawie Mazowieckiej (28 września) i Skierniewicach ( 29 września). Policjnaci już zapowiadają objęcie akcją kolejnych powiatów.

Na terenie powiatu skierniewickiego policjanci skoncentrowali się na kontroli pojazdów na drodze ekspresowej nr 8, na drogach i ulicach miasta Skierniewice oraz na terenie targowiska miejskiego. Zwracali głównie uwagę na wykroczenia w ruchu drogowym oraz na wykroczenia społecznie uciążliwe. Sprawdzano także legalność pobytu cudzoziemców poruszających się pojazdami jak i zatrudnionych w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach. Podczas tych działań policjanci skontrolowali 94 kierujących pojazdami, na których nałożono 32 mandaty oraz sprawdzili 17 firm i gospodarstw, gdzie byli zatrudnieni cudzoziemcy.

Niemal 30 policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej uczestniczyło w działaniach prewencyjnych prowadzonych na terenie powiatu rawskiego.

28 września 2016 roku wzmożone patrole wyjechały na drogi, ruszyły do kontroli targowiska miejskiego, kontrolowały miejsca pobytu cudzoziemców i osób poszukiwanych.

Funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci z Łowicza, Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic i oddziałów prewencji z Łodzi  wsparli mundurowych z Białej Rawskiej i Rawy. W działaniach prowadzonych w godzinach 6.00-12.00 funkcjonariusze  wylegitymowali 65 osób, skontrolowali 17 bagaży i 20 pojazdów. Sprawdzili 8 miejsc pobytu cudzoziemców. Szczególną uwagę zwrócili na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nałożyli 21 mandatów – głównie za przekraczanie prędkości, zatrzymali 1 prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ujawnili 1 osobę z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. W trakcie działań zatrzymali także 3 osoby poszukiwane.

23 września 2016 roku w godzinach od 6.00 do 14.00 wzmożone kontrole prowadzone były na terenie powiatu łowickiego. Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu policjantów z Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Skierniewic, Kutna, OPP w  Łodzi oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas działań wylegitymowano 104 osoby, skontrolowano 32 pojazdy, ujawniono 100 wykroczeń, za które  oprócz pouczeń nałożono 46 mandatów karnych. Funkcjonariusze zatrzymali jednego obywatela Ukrainy, który został doprowadzony do placówki Straży Granicznej.

 

Takie wspólne działania będą cyklicznie powtarzane na terenie poszczególnych powiatów. Wszędzie tam gdzie policjanci zauważa wzrost zachowań niezgodnych z prawem począwszy do wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym , przez nielegalny obrót alkoholem i papierosami bez akcyzy po wszelkie zdarzenia szczególnie uciążliwie dla mieszkańców.

źródło: KWP Łódź

Podziel się

O autorze

Comments are closed.