. . Życzymy wszystkiego najlepszego!      . . Życzymy wszystkiego najlepszego!     
Regulamin

§ 1 Zasady ogólne

 • TV Skierniewice to nazwa internetowego serwisu informacyjnego zwanego dalej "Serwisem".
 • Misją Serwisu jest informowanie mieszkańców miasta Skierniewice i okolic oraz innych zainteresowanych o aktualnych wydarzeniach głównie za pomocą reportaży filmowych. Informacje będą pojawiać się także w formie fotorelacji, audiorelacji i artykułów.
 • Redaktorem Naczelnym Serwisu jest Magdalena Grajnert.
 • Każdy Użytkownik serwisu przebywający na stronie internetowej Serwisu jest dalej zwany "Użytkownikiem".
 • Każdy Użytkownik zamieszczający ogłoszenie w Serwisie jest dalej zwany "Ogłoszeniodawcą".
 • Każdy Użytkownik zamieszczający reklamę graficzną lub filmową w Serwisie jest dalej zwany "Reklamodawcą".
 • Redakcja w stosunku do Ogłoszeniodawcy i Reklamodawcy przyjmuje kolejno rolę "Ogłoszeniobiorcy" i "Reklamobiorcy".

§ 2 Korzystanie z materiałów należących do Serwisu

 • Wszystkie umieszczone w Serwisie materiały zwane dalej "Materiałami Prasowymi" stanowią własność Serwisu chyba, że istnieje wyraźny napis wskazujący właściciela materiału.
 • Korzystanie z materiałów emitowanych na łamach Serwisu jest bezpłatne.
 • Zamieszczając Materiał Prasowy na innej stronie internetowej lub innym nośniku informacji należy podać w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości źródło "TV Skierniewice".
 • Za dostęp do zamieszczonych na jakimkolwiek nośniku informacji Materiałów Prasowych zabrania się pobierania opłaty. Zapis ten nie dotyczy działalności Redakcji oraz podmiotów posiadających umowę z twórcą materiału, o ile zapis w umowie stanowi inaczej.
 • Emisję reklam dopuszcza się przed, po lub w trakcie Materiału Prasowego.
 • Redakcja Serwisu nie odpowiada za treści znajdujące się na stronie tvskierniewice.pl, które zawierają wypowiedzi, dzieła, itp. osób niebędących pracownikami owej Redakcji. Dotyczy to w szczególności opinii Użytkowników, Ogłoszeniodawców i Reklamodawców.

§ 3 Reklamy

 • Każdy Reklamodawca ma możliwość zamieszczenia reklamy odpłatnie.
 • Reklamodawca może nadesłać materiał promocyjny samodzielnie lub zlecić jego wykonanie przez firmy współpracujące z Redakcją.
 • W celu zamieszczenia reklamy należy skontaktować się z Redakcją Serwisu za pomocą dostępnych kanałów komunikacji umieszczonych w zakładce Kontakt.
 • Reklama zostanie zamieszczona na stronie po zawarciu umowy.
 • Reklamobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

§ 4 Postanowienia końcowe

 • Powyższy Regulamin nie ma charakteru umowy.
 • Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym Regulaminie bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 • Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 1 lipca 2012 r.
TV Skierniewice
telefon:
504 741 444
509 180 667
kontakt