Regulamin

§ 1 Zasady ogólne

TV Skierniewice to nazwa internetowego serwisu informacyjnego zwanego dalej „Serwisem”.
Misją Serwisu jest informowanie mieszkańców miasta Skierniewice i okolic oraz innych zainteresowanych o aktualnych wydarzeniach głównie za pomocą reportaży filmowych. Informacje będą pojawiać się także w formie fotorelacji, audiorelacji i artykułów.
Redaktorem Naczelnym Serwisu jest Magdalena Grajnert.
Każdy Użytkownik serwisu przebywający na stronie internetowej Serwisu jest dalej zwany „Użytkownikiem”.
Każdy Użytkownik zamieszczający ogłoszenie w Serwisie jest dalej zwany „Ogłoszeniodawcą”.
Każdy Użytkownik zamieszczający reklamę graficzną lub filmową w Serwisie jest dalej zwany „Reklamodawcą”.
Redakcja w stosunku do Ogłoszeniodawcy i Reklamodawcy przyjmuje kolejno rolę „Ogłoszeniobiorcy” i „Reklamobiorcy”.

§ 2 Korzystanie z materiałów należących do Serwisu

Wszystkie umieszczone w Serwisie materiały zwane dalej „Materiałami Prasowymi” stanowią własność Serwisu chyba, że istnieje wyraźny napis wskazujący właściciela materiału.
Korzystanie z materiałów emitowanych na łamach Serwisu jest bezpłatne.
Zamieszczając Materiał Prasowy na innej stronie internetowej lub innym nośniku informacji należy podać w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości źródło „TV Skierniewice”.
Za dostęp do zamieszczonych na jakimkolwiek nośniku informacji Materiałów Prasowych zabrania się pobierania opłaty. Zapis ten nie dotyczy działalności Redakcji oraz podmiotów posiadających umowę z twórcą materiału, o ile zapis w umowie stanowi inaczej.
Emisję reklam dopuszcza się przed, po lub w trakcie Materiału Prasowego.
Redakcja Serwisu nie odpowiada za treści znajdujące się na stronie tvskierniewice.pl, które zawierają wypowiedzi, dzieła, itp. osób niebędących pracownikami owej Redakcji. Dotyczy to w szczególności opinii Użytkowników, Ogłoszeniodawców i Reklamodawców.

§ 3 Reklamy

Każdy Reklamodawca ma możliwość zamieszczenia reklamy odpłatnie.
Reklamodawca może nadesłać materiał promocyjny samodzielnie lub zlecić jego wykonanie przez firmy współpracujące z Redakcją.
W celu zamieszczenia reklamy należy skontaktować się z Redakcją Serwisu za pomocą dostępnych kanałów komunikacji umieszczonych w zakładce Kontakt.
Reklama zostanie zamieszczona na stronie po zawarciu umowy.
Reklamobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

§ 4 Postanowienia końcowe

Powyższy Regulamin nie ma charakteru umowy.
Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym Regulaminie bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 1 lipca 2012 r.