Od lipca wraca płatne parkowanie w centrum

0

Od pierwszego lipca kierowcy parkujący swoje auta w rynku oraz na ulicach Żwirki i Senatorskiej muszą zapłacić za postój. Wymusi to rotację pojazdów parkujących w centrum i powoli racjonalnie wykorzystać ograniczone możliwości parkingowe.

Strefą objęty będzie cały Rynek, ul. Żwirki (do skrzyżowania z ul. Jagiellońską) oraz ul. Senatorska (do skrzyżowania z ul. Kościelną). Za parkowanie zapłacimy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Pierwsza rozpoczęta godzina postoju kosztować będzie 1 zł, druga 1,20 zł a trzecia 1,40 zł. Opłata za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania kosztować będzie 1 zł. Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na ulicach objętych strefa będą mogli wykupić abonament. Opłata za 30 dni to 150 zł, a za cały rok 1000 zł. Zwolnieni z opłat są: osoby niepełnosprawne, wykonujący czynności służbowe pracownicy administracji, służby komunalne, służby ratunkowe i porządkowe, honorowi obywatele miasta, zaopatrzenie (nie dłużej jak 15 minut), inwalidzi wojenni, taksówki oczekujące na klientów (do 10 minut).

Rozwiązanie które wprowadzamy, jest odpowiedzą na głosy jakie płyną od mieszkańców i przedsiębiorców z rynku i okolic. – informuje prezydent Krzysztof Jażdżyk i dodaje – Opłaty za parkowanie przyśpieszą rotację aut, co przełoży się na zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych.

W strefie parkowania ustawione są cztery parkometry. Opłacimy w nich postój w sposób:

  • tradycyjny – wrzucając monety o nominałach do 10 gr do 5 zł. Uwaga! Automaty nie wydają reszty!
  • elektroniczny – płatność kartą

Osoby zainteresowane wykupieniem abonamentu powinny zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Senatorskiej 10.

Bilet który otrzymamy, należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący wątpliwości co do ważności zawartych na nim informacji. Brak opłaty czy przekroczenie czasu parkowania sprawią, że kontrolujący strefę Strażnicy Miejscy, będą mogli naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Pamiętajmy tez że awaria najbliższego parkometru nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty w innym.

Podziel się

O autorze

Comments are closed.