Ponad milion złotych na montaż solarów. Skierniewice z umową na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

0
Umowa na realizację inwestycji poprawiających jakość powietrza w Skierniewicach podpisana. Chodzi o program, który stawia na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Łącznie na ten cel miasto pozyskało ponad 1,1 mln złotych.

Główny cel realizowanego projektu dotyczy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem w Mieście Skierniewice. Tego typu działanie bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości powietrza. W praktyce projektem objęte zostaną 122 budynki mieszkańców Skierniewic, którzy zainstalują na swoich posesjach nowoczesne rozwiązania energetyczne, w tym:

  • 117 zestawów solarnych dla użytkowników prywatnych. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach, elewacjach i tarasie budynków mieszkalnych. Instalacje solarne dadzą łączną moc 578 kW. (Rodzaje instalacji: Zestaw – 2 kolektory, zbiornik 250 l – 33 instalacji / zestaw – 3 kolektory, zbiornik 300 l – 62 instalacji /zestaw – 4 kolektory, zbiornik 400 l – 22 instalacje)
  • 5 kotłów na pellet, przy czym planuje się następujące ich rodzaje: Typ 1 – 25kW – 4 kotły oraz typ 2 – 20kW – 1 kocioł. Montaż kotłów na pellet przewiduje się w pomieszczeniach kotłowni. Łączna moc instalacji – 120 kW

Łącznie projekt wart jest ponad 1,6 mln zł. brutto. Dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego opiewa na kwotę ponad 1,1 mln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. 

Warto przypomnieć, że miasto rozpoczęło starania o te środki już na początku 2018 roku. Wtedy to złożono odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. W kwietniu 2018 roku Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany w regulaminie konkursu, dotyczącego odnawialnych źródeł energii. W związku ze zmianami ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów została znacznie przedłużona. Finalnie w marcu 2019 roku ogłoszono wyniki oceny formalnej wniosków, a dwa miesiące później Zarząd Województwa Łódzkiego wyłonił projekty do dofinansowania.

Podziel się

O autorze

Comments are closed.