Zgłoś kandydata do tytułu Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice

0
Jeszcze do 15 stycznia można zgłaszać kandydatury do tytułu Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które poprzez swoją działalność i osiągnięcia promują miasto nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Propozycje kandydatur mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy Skierniewic, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, związki i stowarzyszenia zawodowe oraz podmioty gospodarcze.
Zwycięzców wybierze kapituła powołana przez prezydenta.

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem można przesyłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub mejlowo: sekretariat@um.skierneiwice.pl

Można też zgłoszenia dostarczać osobiście do sekretariatu ratusza.

Podziel się

O autorze

Comments are closed.